Tình hình xử lý hồ sơ  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tra cứu qua website

Để thực hiện tra cứu tình trạng Xử lý cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận

Năm Tháng Tuần
Năm 2017
Đã tiếp nhận:   96,623
Xử lý đúng hạn:   50,951
Xử lý trễ hạn:   1,435
Tỉ lệ đúng hạn:   97.3 %
Tháng 6
Đã tiếp nhận: 723
Xử lý đúng hạn: 442
Xử lý trễ hạn : 00
Tỉ lệ đúng hạn: 100 %
Tuần 1
Đã tiếp nhận: 424
Xử lý đúng hạn: 197
Xử lý trễ hạn: 05
Tỉ lệ đúng hạn: 97.5 %
(Tuần 23/2017)