Tình hình xử lý hồ sơ  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tra cứu qua website

Để thực hiện tra cứu tình trạng Xử lý cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận

Năm Tháng Tuần
Năm 2018
Đã tiếp nhận:   22,171
Xử lý đúng hạn:   3,079
Xử lý trễ hạn:   262
Tỉ lệ đúng hạn:   92.2 %
Tháng 9
Đã tiếp nhận: 2,403
Xử lý đúng hạn: 288
Xử lý trễ hạn : 00
Tỉ lệ đúng hạn: 100 %
Tuần 2
Đã tiếp nhận: 1,166
Xử lý đúng hạn: 122
Xử lý trễ hạn: 00
Tỉ lệ đúng hạn: 100 %
(Tuần 37/2018)