Tình hình xử lý hồ sơ  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tra cứu qua website

Để thực hiện tra cứu tình trạng Xử lý cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận

Năm Tháng Tuần
Năm 2024
Đã tiếp nhận:   0
Xử lý đúng hạn:   0
Xử lý trễ hạn:   0
Tỉ lệ đúng hạn:   0 %
Tháng 9
Đã tiếp nhận: 0
Xử lý đúng hạn: 0
Xử lý trễ hạn : 0
Tỉ lệ đúng hạn: 0 %
Tuần 2
Đã tiếp nhận: 0
Xử lý đúng hạn: 0
Xử lý trễ hạn: 0
Tỉ lệ đúng hạn: 0 %
(Tuần 0/2024)