Tình hình xử lý hồ sơ  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tra cứu qua website

Để thực hiện tra cứu tình trạng Xử lý cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận

Năm Tháng Tuần
Năm 2017
Đã tiếp nhận:   91,388
Xử lý đúng hạn:   48,675
Xử lý trễ hạn:   1,424
Tỉ lệ đúng hạn:   97.2 %
Tháng 4
Đã tiếp nhận: 32,084
Xử lý đúng hạn: 17,999
Xử lý trễ hạn : 88
Tỉ lệ đúng hạn: 99.5 %
Tuần 5
Đã tiếp nhận: 00
Xử lý đúng hạn: 0
Xử lý trễ hạn: 0
Tỉ lệ đúng hạn: 0 %
(Tuần 18/2017)