Tình hình xử lý hồ sơ  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tra cứu qua website

Để thực hiện tra cứu tình trạng Xử lý cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận

Năm Tháng Tuần
Năm 2017
Đã tiếp nhận:   23,121
Xử lý đúng hạn:   12,285
Xử lý trễ hạn:   142
Tỉ lệ đúng hạn:   98.9 %
Tháng 2
Đã tiếp nhận: 11,269
Xử lý đúng hạn: 4,845
Xử lý trễ hạn : 36
Tỉ lệ đúng hạn: 99.3 %
Tuần 4
Đã tiếp nhận: 0
Xử lý đúng hạn: 0
Xử lý trễ hạn: 0
Tỉ lệ đúng hạn: 0 %
(Tuần 9/2017)