Tình hình xử lý hồ sơ  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tra cứu qua website

Để thực hiện tra cứu tình trạng Xử lý cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận

Năm Tháng Tuần
Năm 2018
Đã tiếp nhận:   9,389
Xử lý đúng hạn:   1,638
Xử lý trễ hạn:   187
Tỉ lệ đúng hạn:   89.8 %
Tháng 4
Đã tiếp nhận: 00
Xử lý đúng hạn: 0
Xử lý trễ hạn : 0
Tỉ lệ đúng hạn: 0 %
Tuần 1
Đã tiếp nhận: 0
Xử lý đúng hạn: 0
Xử lý trễ hạn: 0
Tỉ lệ đúng hạn: 0 %
(Tuần 14/2018)